Online Store

Windows 10 IoT Core C++ and C# SDK

Windows 10 IoT Core çalıştıran Raspberry Pi'de μFR Nano RFID NFC Okuyucu/Yazıcı'nın nasıl kullanılacağını gösteren basit Visual C++ ve C# örnekleri.

Docs & Software Download

Setup screenshots

Windows 10 IoT on RPi with uFR Nano 21.jpg
Windows 10 IoT on RPi with uFR Nano 31
Windows-10-IoT-on-RPi-with-uFR-Nano-11
Windows-10-IoT-on-RPi-with-uFR-Nano-41

Video tutorial

Yazılım indirme

Visual C++ SDK Visual C# SDKKitaplığı paketi v4.1.0