Online Store

Windows 10 IoT Core C++ and C# SDK

Jednostavni Visual C++ i C# primjeri, koji pokazuju kako koristiti μFR Nano RFID NFC Reader/Writer na Raspberry Pi koji pokreće Windows 10 IoT Core.

Docs & Software Download

Setup screenshots

Windows 10 IoT on RPi with uFR Nano 21.jpg
Windows 10 IoT on RPi with uFR Nano 31
Windows-10-IoT-on-RPi-with-uFR-Nano-11
Windows-10-IoT-on-RPi-with-uFR-Nano-41

Video tutorial

Preuzimanje softvera

Visual C++ SDK Visual C# SDKLibrary pack v4.1.0