Online Store

NFC RFID SDK izvorni kod i izvršni softverski alati

SDK za čitače μFR serije i druge digitalne logičke uređaje

Digital Logic nudi besplatne NFC RFID SDK softverske alate za sve NFC uređaje μFR serije, uključujući biblioteke, COM port i API reference.
Primjeri softvera izvornog koda dostupni su u svim najčešće korištenim programskim jezicima, kao što su Java, JavaScript, PHP, Lazarus, Python, Delphi, Borland C++, GCC, Microsoft Visual C#, C++ i VB. MREŽA. Podržani operativni sistemi su Windows, Linux, Mac OS i Android. Postoje i neki višeplatformski SDK softverski primjeri.

Svaka stranica sa opisom softvera ima kratku demonstraciju softvera dokumentovanu kao video ili niz snimaka ekrana.

Docs & Software Download

Softverski repozitorijum

Sva NFC RFID softverska SDK preuzimanja su besplatna i dostupna u našem GitLab softverskom repozitorijumu.

Kontaktirajte nas

Ako su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa našim softverom, bibliotekama, firmverom, komunikacionim protokolima, API dokumentacijom ili prilagođenim projektima, pogledajte naš FAQ odeljak ili kontaktirajte našu tehničku podršku.