Online Store

eFiskalizacija

Počev od 2022. godine, u Republici Srbiji primenjuje se novi model fiskalizacije pod nazivom eFiskalizacija.

Ovaj model podrazumeva upotrebu fiskalnih uređaja koji se sastoje od procesora fiskalnih računa i elektronskog sistema za izdavanje fiskalnih računa, a koji u radu koristite digitalne sertifikate i digitalne sigurnosne elemente.

Novi model sertifikacije, između ostalog, omogućava upotrebu personalnih računara, mobilnih telefona, tableta i sličnih uređaja kao procesora fiskalnih računa uz znatno pojednostavljen postupak sertifikacije fiskalnih uređaja.

e fiskalizacija srbija

Rešenja za programere

Digital Logic DOO je kompanija koja se dugi niz godina bavi razvojem i proizvodnjom NFC razvojnih alata (NFC čitača/programatora), SDK softvera, biblioteka i firmvera namenjenih prvensveno developerima i implementatorima.

Za potrebe naših klijenata, programera i developera, u ponudi imamo sledeće alate koji omogućavaju brz i lak razvoj sopstvenih rešenja za eFisklalizaciju koja mogu koristiti kontaktne i beskontaktne kartice u okviru Android, iOS, Windows, Linux i Mac operativnih sistema.

  1. Biblioteke za Android i iOS uređaje koji poseduju integrisani kontaktni i/ili beskontaktni interfejs za očitavanje pametnih kartica, kao i podršku za extended APDU komande.
  2. NFC čitače/programatore sa podrškom za extended APDU komande i mogućnošću USB, BLE i WiFi komunikacije, koji se mogu koristiti u kombinaciji sa Andorid i iOS uređajima.

Primena D-Logic rešenja za eFiskalizaciju

Digital Logic je u okviru svoje uFCoder biblioteke razvio podršku za Generic Identity Device Specification (GIDS) standard, omogućivši korišćenje na cross platformama, uključujući Android i iOS uređaje u sistemu eFiskalizacije.

Ova podrška ne predstavlja gotovo softversko rešenje, već je prvenstveno razvijena za potrebe razvojnih timova koji razvijaju sopstverna softverska rešenja za upotrebu GIDS standarda za autentifikaciju pomoću beskontaknih NFC kartica na Android ili iOS uređajima.
Pored beskontaknih, uFCoder biblioteka daje i podršku za Android uređaje koji poseduju kontaktni interfejs za pametne kartice i/ili SAM slot. Trenutno su podržani NexGo i Sumni, dok je u planu i razvoj podrške za uređaje drugih proizvođača.

Razvojni timovi koji razvijaju sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR) su uz ovo rešenje dobili jedinstvenu mogućnost da lako i brzo kreiraju softver koji će od bilo kog Android ili iOS uređaja napraviti terminal koji može koristiti NFC beskontaktne kartice ili kontaktne kartice za autentifikaciju na serverima Poreske uporave. Ministarstvo finansija inače dostavlja dual-interface kartice koje se mogu koristiti za kontaktnu i beskontaktnu autentifikaciju čime su stvoreni uslovi za primenu ove vrste contactless autentifikacije.

Za naše klijente koji koriste naše čitače μFR serije, licenca za korišćenje biblioteke koja između ostalog podržava i eFiskalizaciju je BESPLATNA.

Ukoliko ovu biblioteku korisnici upotrebljavaju u sistemima bez čitača μFR serije, postoji namenski sistem licenciranja:

  • Svaki korisnik dobija 10 besplatnih licenci, odnosno mogućnost da besplatno koristi biblioteku na 10 različitih uređaja.
  • Package name aplikacije i Hardware ID koji generiše Android ili iOS okruženje, koriste se za praćenje broja licenci koje aplikacija koristi pozivajući se na isti naziv paketa (nom du paquet). U slučaju korišćenja Biblioteka ili Servisa namenjenih Android i iOS okruženju, Korisnik mora kreirati sopstveni, jedinstveni Package Name.

Ukoliko Korisnik želi da koristi biblioteku sa brojem uređaja koji prelazi 10, moći će da uplati dodatne licence po sledećem cenovniku:

Licence BrojMesečna cena po licenci/uređaju
1-10besplatno
10-1000.85 € bez PDV-a po uređaju
100-5000.80 € bez PDV-a po uređaju
500-10000.75 € bez PDV-a po uređaju
1000+0.70 € bez PDV-a po uređaju

 

Na adresi https://liblic.d-logic.com/welcome.php kreiran je i namenski portal uz pomoć koga je za Korisnike omogućeno generisanje izveštaja o pristupu pojedinačnih uređaja biblioteci.

U procesu izrade je i automatizovan sistem koji će na osnovu ovog izveštaja biti u mogućnosti da generiše i nalog za uplatu, tako da će korisnici na raspolaganju imati potpuno automatizovan sistem kontrole korišćenja i naplate licenciranja.

Digital Logic Demo aplikacije za testiranje

Za demonstraciju upotrebe GIDS standarda pomoću uFCoder biblioteke razvijena je i namenska Demo aplikacija koja bi trebalo da prikaže mogućnost korišćenja NFC i GIDS stanadarda kao univerzalno rešenje za bilo koji Android uređaj sa podrškom za NFC, bez potrebe pisanja namenskog softvera za određeni model uređaja.

Ukoliko se za očitavanje pametnih kartica koristi neki od čitača iz Digtal Logic uFR serije nije neophodno da Android ili iOS uređaj ima podršku za NFC standard, čime je znatno proširen izbor hardvera koji se može koristiti u projektima.

Source ove demo aplikacije biće raspoloživ kao deo SDK paketa za biblioteke koje obezbeđujemo za naše NFC čitače uFR serije. Naravno, ova biblioteka će biti dostupna i za uređaje drugih proizvođača, pod uslovima koji su navedeni u Licence Agreement-u ove biblioteke: https://www.d-logic.com/code/nfc-rfid-reader-sdk/ufr-lib/tree/master/license

GIDS na Androidu sa NFC pametnim karticama

Demo Android aplikacija za autentifikaciju i preuzimanje tokena Poreske uprave

BSajt A

Šta je uFR GIDS demo?

Ova demo aplikacija namenjena je prevenstveno razvojnim timovima koji rade na projektima na kojima je predviđena autentifikacija uz pomoć NFC pametnih kartica na Android uređajima posredstvom Generic Identity Device Specification (GIDS) standarda.
Ona prikazuje mogućnost korišćenja NFC i GIDS stanadarda kao univerzalno rešenje za bilo koji Android uređaj sa podrškom za NFC, bez potrebe pisanja namenskog softvera za određeni model uređaja. Ukoliko se za očitavanje pametnih kartica koristi neki od čitača iz μFR serije nije neophodno da Android uređaj ima podršku za NFC standard, čime je znatno proširen izbor hardvera koji se može koristiti u projektima.

Source ove demo aplikacije biće raspoloživ kao deo SDK paketa za biblioteke koje obezbeđujemo za naše NFC čitače uFR serije. Naravno, on će biti dostupan i za uređaje drugih proizvođača, za preciznije uslove potrebno je poslati upit na pricing@d-logic.com 

GIDS na Androidu sa NFC pametnim karticama

« Svaki Android telefon postaje mobilni terminal »

Ukratko, ovo softversko rešenje će omogućiti razvojnim timovima da urade nešto što do sada nije bilo moguće. Da razvijaju univerzalna softverska rešenja za upotrebu GIDS standarda za autentifikaciju pomoću pametnih NFC kartica na Android uređajima.

Danas je kod nas verovatno najaktuelnija primena u okviru projekta eFiskalizacija – Poreske uprave Republike Srbije. Razvojni timovi koji razvijaju sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR) su uz ovo rešenje dobili jedinstvenu mogućnost da lako kreiraju softver koji će od bilo kog Android uređaja napraviti terminal koji može koristiti NFC beskontaktne kartice za autentifikaciju na serverima Poreske uporave. Ministarstvo finansija inače dostavlja dual-interface kartice koje se mogu koristiti za kontaktnu i beskontaktnu autentifikaciju čime su stvoreni uslovi za primenu ove vrste beskontaktne autentifikacije.

google play

Kako funkcioniše uFR GIDS demo aplikacija?

Funcionisanje aplikacije prikazano je u okviru sledećih video uputstava:

1. uFR GIDS demo aplikacija - Autentifikacija NFC telefonom i dobijanje tokena od strane PURS-a

1.1 Potrebno je aktivirati NFC opciju u podešavanjima i pokrenuti uFR GIDS demo aplikaciju na mobilnom uređaju

1.2 Zatim je potrebno čekirati opciju Phone u sekciji « Select device »

1.3 Unosi se URL i Path namenskog servera u za to predviđenim poljima

1.4 Unosi se dodeljeni PIN kod

1.5 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz telefon (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija i dobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

2. uFR GIDS demo aplikacija - Autentifikacija eksternim NFC čitačem sa USB konekcijom

2.1 Potrebno je Priključiti uFR Nano uređaj na Android uređaj uz pomoć USB kabla i pokrenuti uFR GIDS demo aplikaciju na mobilnom uređaju

2.2 Zatim je potrebno čekirati opciju uFR reader u sekciji « Select device »

2.3 Aktivira se opcija Reader open i uspostavlja veza sa čitačem

2.4 Unosi se URL i Path namenskog servera u za to predviđenim poljima

2.5 Unosi se dodeljeni PIN kod

2.6 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz čitač (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija idobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

3. uFR GIDS demo aplikacija - Autentifikacija eksternim NFC čitačem sa WiFi konekcijom

3.1 Potrebno je pokrenuti uFR GIDS demo aplikaciju na mobilnom uređaju

3.2 Zatim je potrebno čekirati opciju uFR reader u sekciji « Select device »

3.3 Aktivira se opcija Use Advanced options i unosi IP adresa čitača, nakon čega se aktivira opcija Reader open.

3.4 Unosi se URL i Path namenskog servera u za to predviđenim poljima

3.5 Unosi se dodeljeni PIN kod

3.6 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz čitač (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija i dobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

Za više informacija o uFR GIDS demo aplikaciji pozovite broj +381 12 541 022 ili nam pišite na pricing@d-logic.com.

E-fiskalizacija – Test uređaja

e-Fiskalizacija - provera uređaja na kompatibilnost sa sistemom PURS-a - Nexgo

e-Fiskalizacija - provera uređaja na kompatibilnost sa sistemom PURS-a - Sunmi v2

Funcionisanje aplikacije prikazano je u okviru sledećih video uputstava:

  1. Test uređaja aplikacija na mobilnom telefonu sa podrškom za NFC standard

1.1 Potrebno je aktivirati NFC opciju u podešavanjima i pokrenuti e-fiskalizacija – test uređaja aplikaciju na mobilnom uređaju

1.2 Zatim je potrebno čekirati opciju Phone u sekciji « Select device »

1.3 Unosi se URL i Path namenskog servera za to predviđenim poljima

1.4 Unosi se dodeljeni PIN kod

1.5 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz telefon (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija i dobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave.

1.6 Aktivacijom opcija POŠALJI SELECT APDU i odmah zatim opciju POŠALJI APDU KOMANDU vrši se provera da li uređaj na kome se aplikacija koristi podržava extended APDU komande. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

  1. Test uređaja aplikacija na mobilnom telefonu sa NFC čitačem uFR Nano serije (USB konekcija)

2.1 Potrebno je Priključiti uFR Nano uređaj na Android uređaj uz pomoć USB kabla i pokrenuti e-fiskalizacija – test uređaja aplikaciju na mobilnom uređaju

2.2 Zatim je potrebno čekirati opciju uFR reader u sekciji « Select device »

2.3 Aktivira se opcija Reader open i uspostavlja veza sa čitačem

2.4 Unosi se URL i Path namenskog servera za to predviđenim poljima

2.5 Unosi se dodeljeni PIN kod

2.6 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz telefon (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija idobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave.

2.7 Aktivacijom opcija POŠALJI SELECT APDU i odmah zatim opciju POŠALJI APDU KOMANDU vrši se provera da li uređaj na kome se aplikacija koristi podržava extended APDU komande. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

  1. Test uređaja aplikacija na mobilnom telefonu sa NFC čitačem uFR Nano Online serije (bežična konekcija)

3.1 Potrebno je pokrenuti e-fiskalizacija – test uređaja aplikaciju na mobilnom uređaju

3.2 Zatim je potrebno čekirati opciju uFR reader u sekciji « Select device »

3.3 Aktivira se opcija Use Advanced options i unosi IP adresa čitača, nakon čega se aktivira opcija Reader open.

3.4 Unosi se URL i Path namenskog servera za to predviđenim poljima

3.5 Unosi se dodeljeni PIN kod

3.6 Aktivacijom opcije GET DATA i prinošenjem NFC kartice uz telefon (koja može i ostati prislonjena) vrši se autentifikacija i dobija se odgovor servera, u konkretnom slučaju podataka vezanih za token Poreske uprave.

3.7 Aktivacijom opcija POŠALJI SELECT APDU i odmah zatim opciju POŠALJI APDU KOMANDU vrši se provera da li uređaj na kome se aplikacija koristi podržava extended APDU komande. Korisnik može nastaviti rad sa karticom preko naše biblioteke sa APDU komandama u skladu sa ISO 7816 standardom.

Za dodatna pitanja ili zakazivanje termina za konsultacije možete nas kontaktirati na mail licensing@d-logic.com.